Vardaglig sexism

Nu för tiden hör vi ganska ofta ordet sexism i Sverige. Till och med inom pokervärlden är sexismen utbredd. Men vad betyder det egentligen? Det är att nedvärdera och göra skillnad på människor enbart på grund av deras könstillhörighet. Benämningen kom först i användning av kvinnorörelsen i USA under 1960-talet och det har sedan dess främst diskuterats om sexismen som drabbar just kvinnor. Den utbredda åsikten är att det är det patriarkala systemet som är orsaken till att kvinnor behandlas som mindre värda än män, men feminismen är en stark motkraft. Vardaglig sexism kan ta sig uttryck på olika sätt. Texten som följer går igenom hur det kan se ut och vart du kan vända dig om du eller någon annan är utsatt.

Sexism på jobbet

Man trodde att sexism hörde stenåldern till men faktum är att sexism på jobbet inte alls är ovanligt. Några relativt vanliga företeelser är bland annat att kvinnor som utför samma arbete som män får mindre betalt eller mindre beröm för det utförda arbetet i jämförelse med sin manliga kollegor. Sexism kan också visa sig genom att det till exempel är kvinnorna som lämnas för att städa upp efter männen efter fikarasterna eller efter det att arbetet för dagen är avslutat. Nedsättande kommentarer som används ofta kan även det vara ett tecken på att det finns ett sexistiskt synsätt på företaget.

Lilla gumman. Flicksnärta. Gnällkärring. Dessa är några av alla de uttryck som är nedvärderande mot kvinnor och som kan användas i en företagskultur där kvinnor ska sättas på plats. Insinuationer och kommentarer om kvinnors utseende och plumpa skämt om kvinnor i allmänhet är också diskriminerande uttryck som inte bör accepteras på en arbetsplats. Det är även sexism när kvinnor inte får tala till punkt vid möten eller i allmänhet inte lyssnas på. Många kvinnor rapporterar in liknande problem från arbetsplatser där det finns en inarbetad mansdominerad kultur.

Sexism är aldrig okej på en arbetsplats

Vad gör jag åt det?

Det är fler människor idag som känner till vad sexism är än vad det var när uttrycket myntades. Det betyder dock inte att det inte existerar alls längre. Om du känner att du blir diskriminerad på grund av ditt kön, till exempel på arbetet, bör du först försöka prata med din chef eller med den som är personalansvarig på din arbetsplats. Fungerar inte det kan du kontakta facket. Du kan även anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen. Din arbetsgivare är skyldig att se till att arbetsplatsen är jämställd för alla.

Det mest extrema uttrycket för sexism på arbetet är i form av sexuella trakasserier. Om någon är fysisk med dig på ett sätt som du upplever obehagligt kan det vara sexuella trakasserier. Det kan även vara så att någon på jobbet sätter upp avslöjande bilder av kvinnor som är fullt synliga för resten av personalen, eller som mot din vilja visar dig pornografiskt material. Även könsord som används eller nedsättande ord om personer, oavsett kön, kan vara sexuella trakasserier. Det är ett brott och bör alltid anmälas genom Diskrimineringsombudsmannen.

Sexism är fortfarande utbrett

Sexism är fortfarande utbrett i vårt samhälle, trots att fler människor är medvetna om vad det är idag. En del människor vet helt enkelt inte om att deras beteende är sexistiskt. Om du är utsatt så kan du först försöka prata med den som diskriminerar dig. Det är dock inte alltid det går, ofta för att den utsatta känner sig rädd. Händer det på ditt arbete ska du då först och främst vända dig till facket. Är det i skolan det händer bör du först vända dig till din lärare. Lyssnar inte läraren får du vända dig till rektorn.